2013. november 21., csütörtök
                        Megalakulásának huszadik évfordulóját ünnepelte a Szatmárnémeti Szamos-negyedi Református Egyházközség


                  Október utolsó vasárnapján Szatmárnémeti legújabb református templomában ünnepi istentiszteletre hívott a harangszó. Fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte a Szamos -negyedi Református Gyülekezet. Az istentiszteleten az egyháztagok mellett jelen voltak az egyház vezetői, a szatmári magyarság jelentős képviselői. A zsúfoltságig megtelt templomban Ft. Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke hirdette az Igét. A 65. zsoltár 5. versével köszöntötte a híveket. Rámutatott arra, hogy azért gyűltünk össze, hogy lélekben Isten elé térdelve megköszönjük, hogy húsz évvel ezelőtt létrejött ez az egyházközség, hogy felépíthettük a templomot. Boldogak lehetünk, mert kiválasztott emberek vagyunk, még ha olykor lankadunk is, még ha sokszor elhomályosul látásunk, és nem látjuk tisztán az utat, amin menni kell. Kiválasztottak vagyunk, mert Isten a templomépítést bízta ránk, s ebben a munkában soha nem hagyott magunkra. Isten közelébe akar engedni minket, de sokszor ezt nem érezzük. Csak akkor lehetünk boldogak, ha Isten áldását adja ránk. Isten úgy vár ránk, mint igazi házigazda, a gyülekezetnek pedig éreznie kell, hogy az Úr udvarában van. A hit, mint ajándék Isten házában megerősödik. Vasárnaponként a templom szentségével telik meg szívünk, amint mondja az ének: ,,Szent ez a hely, szent itt minden.”.Protestánsként is ki kell mondanunk,számunkra is vannak szent dolgok :szent a vasárnap,amikor Isten beszélni akar velünk, szent a templom,ahol mi magunk is szentté válunk.
                Az igehirdetés után Bogya-Kis Ferenc lelkipásztor köszöntötte a gyülekezetet és a vendégeket, majd Bogya-Kis Mária tiszteletes asszony emlékezett vissza az elmúlt húsz év jelentősebb eseményeire. Rámutatott, hogy mindvégig áldás és kegyelem kísérte a gyülekezet munkáját. Istennek terve volt velünk. Amikor még nem volt templom, kint prédikáltak Isten szabad ege alatt. Úgy érezték, nekik van a legnagyobb templomuk, mert velük ünnepel az egész univerzum, s ezt a templomot az Esthajnalcsillag s a Nap fénye ragyogja be.199. január 27-én tették le a 600 férőhelyes templom alapkövét. A templomét, amelyet Szilágyi Kálmán mérnök álmodott meg, és mérnöktársa, Bara Csaba segítségével váltott valóra. Sokan örömkönnyekkel szemükben, Istennek hálát adva gondoltak vissza ezekre az évekre,
                Diószegi Anna, a nőszövetség titkára megható szavakkal köszönte meg a gyülekezet nevében a két lelkipásztor áldozatos munkáját, hisz nélkülük nem épülhetett volna fel a templom. Kitartásuknak köszönhető, hogy a templom közelében működik a református óvoda és a szeretetotthon. .
                Ezt követően Varga Attila, egyházkerületi főgondnok köszöntötte az ünneplő gyülekezetet.
                Az ünnepi istentiszteleten fellépett az egyházközség vegyes kara, a nőszövetség kórusa. Bogya- Kis Annamária teológus népi zsoltárokat énekelt, zongorán kísérte Bogya Kis Áron lelkipásztor Énekelt a Szamos -negyedi  IKE. Póti Eduárd történelem tanár Reményik Sándor: Kövek zsoltára című versét szavalta . Az Árva Bethlen Kata Óvoda gyermekei rövid műsora tette még emlékezetesebbé az ünnepet .
               Nemzeti imánk eléneklése után az ünneplő gyülekezet a templomkertbe vonult, ahol Bethlen Gábor fejedelem szobrát megkoszorúzták, Kereskényi Gábor parlamenti képviselő mondott beszédet. Az ünnep szeretetvendégséggel zárult.                                  
Muszka Sára presbiter  
Szatmárnémeti, 2013. november.


                     

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése